ข่าวประชาสัมพันธ์

  • *** สำนักประธานศาลฎีกา 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A ชั้น 2 และ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ***

ระบบจองห้องประชุมสำนักประธานศาลฎีกาออนไลน์(ปิดปรับปรุง)

ระบบจองห้องประชุมสำนักประธานศาลฎีกาออนไลน์(ปิดปรับปรุง)
สำนักประธานศาลฎีกามีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบจองห้องประชุมออนไลน์ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารแนบ